Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

GKS I ORTHOMETR

30/03/2017

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „TRONINY” Ewa Kluszczyńska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki i leczenia wad postawy„.

Celem projektu jest zrealizowanie prac badawczych (badań przemysłowych) i rozwojowych, umożliwiających komercjalizację innowacji produktowych – wyrobów medycznych pod nazwami:

  • Grawitacyjny Korektor Skolioz
  • Orthometr

Przyrządem ścisle związanym z leczeniem wad postawy i skolioz będzie orthometr. Jest on pewnego rodzaju pochyłomierzem elektronicznym z oprogramowaniem pozwalającym przesyłać dane do komputera. Ponadto wyposażonym w czujnik pozwalający dokonywać pomiaru nacisku lub siły oddziaływania z zewnątrz ( potrzebne do oceny skutecznosci leczenia gorsetem jak również do ewaluacji siły nacisku pelot GKS-u.

Grawitacyjny Koretor Skolioz – GKS – autor Dr n. med. Marek Kluszczyński

Zgłoszenie patentowe RP.2013

Aparat na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie wieloletniej praktyki w dziedzinie leczenia skolioz. Pomysł dojrzewał wiele lat, pomysł ulegał wielu udoskonaleniom aż wreszcie przybrał obecną formę. Urządzenie nazwane grawitacyjnym korektorem skolioz, to rodzaj wyciągu inwersyjnego za kończyny dolne z mechanizmem korekcyjno-derotacyjnym oddziałującym na skrzywiony przez skoliozę odcinek kręgosłupa . Stół inwersyjny wzbogacony o system pelot derotacyjnych oddziałujących na tułów dziecka w precyzyjnie dobranym kierunku i odpowiedniej sile oddziaływania. Specjalna konstrukcja zapewnia możliwość przesuwania systemu pelot wzdłuż stołu co umożliwia precyzyjne oddziaływanie na wybrany odcinek tułowia gdzie kręgosłup się krzywi. Również kierunek działania peloty poprzez specjalnie zaprojektowaną głowicę pozwala na uzyskanie pożądanego wektora siły peloty by uzyskać derotację zrotowanych kręgów. Istotą opracowanego grawitacyjnego korektora skolioz- GKS-u, jest oddziaływanie bocznie i od tyłu pelot korygujących na tułów pacjenta ze zdeformowanym kręgosłupem. Jest to oddziaływanie pośrednie na kręgosłup poprzez ucisk na żebra oraz mięśnie przykręgosłupowe. Pacjent leży na stole głową w dół i jednocześnie podczas gdy korygujemy skoliozę pelotami umieszczonymi po bokach stołu , siła grawitacji w niewielkim acz bardzo potzrebnym zakresie oddziaływuje na kręgosłup odciążając powierzchnie stawowe stawów między wyrostkowych dając sprzyjające warunki biomechaniczne dla prostowania skrzywionego kręgosłupa. Prostowanie następuje w płaszczyźnie czołowej poprzez oddziaływanie pelot z kierunku od boku do srodka. Natomiast derotacja kręgów odbywa się w osi długiej oraz w płaszczyźnie strzałkowej poprzez oddziaływanie pelot na okolicę przykręgosłupową z kierunku od tyłu do przodu . Kształt pelot korygujących oraz ich kierunek i siła działania na tułów pacjenta warunkują skuteczność działania GKS-u, dlatego odgrywają decydującą rolę w procesie korekcji skrzywienia. Dzięki ich precyzyjnemu działaniu, stosując odpowiednią siłę i poprzez odpowiedni ich kształt, powodowane jest bierne, pośrednie oddziaływanie na szczyt kąta skrzywienia kręgosłupa i jego korekta. Możliwość dobrania przez terapeutę obsługującego urządzenie miejsca i kierunku przyłożenia peloty i odpowiedniej siły oddziaływania korygujacegoi pozwala na precyzyjne prostowanie deformacji skoliotycznej kręgosłupa. Dobór siły oddziaływania korekcyjnego będzie indywidualnie dopasowany do dziecka w zależności od wieku, wagi oraz elastyczności kręgosłupa.

Zgoda komisji bioetycznej Częstochowskiej Izby Lekarskiej – Uchwała Nr.K.B.Cz.-0001/2014 z dnia 29.01.2014r.

Temat: Ocena nowatorskiego programu profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.

Autor: dr n. med. Marek Kluszczyński