Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Lekarze specjaliści

Katarzyna Kluszczyńska

KATARZYNA KLUSZCZYŃSKAPsycholog

Jest psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.


Wykształcenie

  • Uniwersytet Łódzki, kierunek: Psychologia Zdrowia i Kliniczna
  • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: Przygotowanie pedagogiczne
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach, kierunek: Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej

Doświadczenie

Od kilku lat pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Częstochowie. Zajmuje się zarówno diagnozą psychologiczną jak i psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. W pracy psychoterapeuty ważna jest przede wszystkim szczera relacja z pacjentem oparta na zrozumieniu i empatii.


Oferta

  • terapia indywidualna w zakresie radzenia sobie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości,
  • pomoc w przezwyciężaniu doświadczanych kryzysów emocjonalnych (osobistych, rodzinnych, zawodowych),
  • do zgłaszanych problemów stara się podchodzić indywidualnie z uwzględnieniem możliwości oraz gotowości pacjenta do podjęcia pracy nad poszczególnymi, powodującymi dyskomfort obszarami życia,
  • swoją pracę poddaje superwizji,
  • ważny jest stały rozwój zawodowy w związku z czym uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach podnosząc swoje kompetencje psychologa/psychoterapeuty,
  • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.