Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Lekarze specjaliści

Marek Kluszczyński

MAREK KLUSZCZYŃSKIDr n. med. spec. Rehabilitacji

Data urodzenia: 18 sierpnia 1961

Adres: Troniny 5, 42-165 Lipie

Zawód wykonywany: lekarz medycyny, pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

Wykształcenie: 1987 r. – Dyplom lekarza medycyny

Zainteresowania: etiopatogeneza i leczenie skolioz, turystyka górska – treaking, architek tura, organizacja ochrony zdrowia.


Doskonalenie Zawodowe

 • 1988-1992 r – specjalizacja I stopnia z pediatrii. Szpital Rejonowy w Oleśnie Śląskim . Oddział Pediatryczny.
 • 1992-1996 r – specjalizacja II stopnia z rehabilitacji medycznej. Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach . Egzamin zdany z wyróżnieniem.
 • 2005-2008 r – studia doktoranckie na wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych pt. Analiza wybranych parametrów budowy ciała u dzieci i młodzieży z wadami postawy w dziesięcioletniej obserwacji. Pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jana Czernickiego.

Kursy i Szkolenia

 • 1995 r – Diagnostyka i leczenie skrzywień kręgosłupa- Klinika Rehabilitacji ŚlAM w Reptach Śląskich. P Prof. K Dobosiewicz.
 • 1998 r – Diagnostyka neurofizjologicznych zaburzeń rozwoju dziecka wg. koncepcji Prof. Vojty. Fundacja Promyk Słońca – Wrocław
 • 1999 r – Leczenie opóźnień psychoruchowych niemowląt wg. Koncepcji Prof. Vojty. Kurs dwustopniowy. Kraków.
 • 2000 r – Diagnostyka i leczenie schorzeń układu ruchu wg. Koncepcji Ackermanna (terapia manualna). Dr Simon Westling -Szwecja
 • 2001 r – Diagnostyka i leczenie schorzeń układu ruchu wg Metody Lewitta 3 stopniowy (terapia manualna). Dr Z. Arkuszewski.
 • 2003 r – Leczenie dysfunkcji układu ruchu w schorzeniach neurologicznych z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Piekary Śląskie.
 • 2003 r – Diagnostyka i Leczenie Skolioz . Ustroń. Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT Katowice.
 • 2005 r – Wady wrodzone kończyn dolnych – leczenie ortopedyczne i rehabilitacja. Prof. M. Napiontek Poznań
 • 2006 r – Laseroterapia w ortopedii i rehabilitacji – Częstochowa.
 • 2006 r – Workshop and Education Meeting SOSORT- “Physioterapy in idiopathic scoliosis” Poznań
 • 2007 r – Kurs doskonalący w ramach SOSORT. Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment. Northeastern University in Boston . USA. Zasady gorsetowania w leczeniu zachowawczym bocznych skrzywień kręgosłupa. Principle of bracing conservative treatment lateral spinal curvatures.
 • 2007 r – Kurs diagnostyki opóźnień psychoruchowych u niemowląt organizowany przez Philadelphia University. „Test Infant Motor Performance” – TIMP.
 • 2009 r – Kurs leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa z zastosowaniem Gorsetu Dynamicznego COMPACOR- Łódź – SPINECOR system overview and treatment results. Dr Charles H Rivard M.D. Research Center, Sainte Justine Hospital. Montreal Quebec,Canada.
 • 2011 r – Kurs – Kompensacyjne schematy ruchowe przy isuficjencji systemów stabilizujących. Stabilność – niestabilność. Stanisław Legocki PT/OMT Fahlehrer MT Katowice.
 • 2012 r – Kinesiotaping – w leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Rehasport Rzeszów.
 • 2013 r – Kurs – Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu w reumatologii i ortopedii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość.
 • 2013 r – Kurs – Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci – zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej . Wrocław. IV Sympozjum Fundacji „Promyk Słońca”

Działalność Dydaktyczna

Prowadzenie zajęć klinicznych i wykładów  na kierunku Fizjoterapia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z zakresu:

 • Fizjoterapii klinicznej w pediatrii
 • Fizykoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizjoterapii klinicznej w ortopedii i neurologii
 • Patologii ogólnej
 • Pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej

Działalność Naukowa

I Prace oryginalne:

 • Kluszczyński M .: Częstość występowania wad postawy i asymetrii grzbietu w populacji dzieci wiejskich. Fizjoterapia Polska, 2007, 7(1): 71-79.
 • Kluszczyński M, Czernicki J .: Częstość występowania asymetrii grzbietu i miednicy u dzieci szkolnych z dysplazją stawu biodrowego w okresie noworodkowo-niemowlęcym Kwart. Ortop, 2008, 2: 197-209.
 • Kluszczyński M, Czernicki J .:  Ocena zmian asymetrii grzbietu grupy dzieci i młodzieży w dziesięcioletniej obserwacji
 • Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2012; 14(3):239-249
 • Kowalski I. M., Protasiewicz-Fałdowska H, Siwik P, Zaborowska-Sapeta K., Dąbrowska A., Marek Kluszczyński M., Raistenskis J. 2013. Sagittal plane analysis  of girls with idiopathic left lumbar scoliosis in standing and sitting position. Pol. Ann. Med., 20(1). (Forthcoming).
 • Zielonka J, Zielonka M, Łagan S, Kluszczyński M . : Wyciąg grawitacyjny jako nowa metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe. Aktualne problemy Biomechaniki, 2014, 8: 35-38.
 • Motow-Czyż M, Wąsik J, Pilis A, Kluszczyński M. The assessment of the anterior and posterior spine curvatures in Taekwon-do practitioners and the socially unadjusted from Juvenile Detention Centres. In: Kalina RM (ed.) Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, HMA 2015, 17–19 September 2015, Czestochowa, Poland. Warsaw: Archives of Budo; 2015. p. 59–62.
 • Jacek Wąsik, Marta Motow-Czyż, Gongbing Shan, Marek Kluszczyński, Comparative analysis of body posture in child and adolescent taekwon-do practitioners and non practitioners,I do Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 2015, t.15, nr 3, s. 8–21,
 • Kowalski I. M., Protasiewicz-Fałdowska H, Siwik P, Zaborowska-Sapeta K., Dąbrowska A., Kluszczyński M., Raistenskis Analysis of the sagittal plane in standing and sitting position in girls with left lumbar idiopathic scoliosis. Pol. Ann. Med., 2013; 20(1): 30-34.
 • Kowalski I.M., Protasiewicz-Fałdowska H., Zaborowska-Sapeta K., Siwik P., Dąbrowska A., Kluszczyński M., Raistenskis J .Assessment of influence of body position on kyphosis and lordosis in female patients with diagnosed idiopathic J. Rehabil. Med., 2013; 45(9): 963.
 • Kluszczyński M, Czernicki J, Kubacki J: Ocena plurimetryczna zmian krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej w 10 letniej obserwacji u dzieci i młodzież Post. Reh. 2013, 2; 5-13.
 • Marek Kluszczyński, Krzysztof Klukowski, Autorski algorytm postępowania profilaktyczno-terapeutycznego „PiLS”. Medical Tribune, 2015, nr 6 , s. 73-77.
 • Marek Kluszczyński, Jacek Wąsika, Dorota Ortenburgera, Daniel Zarzyckib, Piotr Siwikc Prognostic value of measuring the angles of lumbar lordosis and thoracic kyphosis with the Saunders inclinometer in patients with low back pain. PolishAnnals of Medicine. Volume 24, Issue 1, February 2017, Pages 31–35

II Materiały konferencyjne i streszczenia :

 • Kluszczyński M, K. Dobosiewicz .: Częstość występowania wad postawy i asymetrii grzbietu w populacji dzieci wiejskich. W: Problemy Rehabilitacji w Chorobach Metabolicznych: VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Gdańsk, 29-30 września 2000: streszczenia, 32.
 • Kluszczyński M, K. Dobosiewicz.: Wpływ dysplazji stawu biodrowego u niemowląt na ustawienie miednicy i krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym. W: Problemy Rehabilitacji w Chorobach Metabolicznych: VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Gdańsk, 29-30 września 2000: streszczenia, 33.
 • Kluszczyński M .: Częstość występowania asymetrii grzbietu i asymetrii miednicy u dzieci w wieku szkolnym z dysplazją stawu biodrowego w okresie noworodkowo-niemowlęcym. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Bydgoszcz. Post. Reh. 2001; 3:45.
 • Kluszczyński M .: The incidence of dorsal and pelvis asymmetries In school-age children with hip dysplasia In the neonatal-infancy period. Scoliosis 2007; 2 (suppl.1): S33. (October 2007)
 • Kluszczyński M .: Częstość występowania asymetrii grzbietu i asymetrii miednicy w wieku szkolnym u dzieci z dysplazją stawu biodrowego w okresie noworodkowo-niemowlęcym. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź. Post. Reh. 2007; (suppl.5): 71.
 • Kluszczyński M, Czernicki J.: Ocena plurimetryczna zmian krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci i młodzieży mierzonych w 10-letniej obserwacji. I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „ Rehabilitacja Polska” Warszawa. Post. Reh. 2009; 2 (23): 183.
 • Kluszczyński M, Kubacki J, Czernicki J,.: Ocena przydatności dwóch metod badania postawy ciała na podstawie pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa fotogrametrycznie i plurimetrem Rippsteina u dzieci i  młodzieży.  I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Rehabilitacja Polska” Warszawa. Post. Reh. 2009; 2 (23):117-118.
 • Kluszczyński M, Kubacki J, Czernicki J.: Ocena zmian asymetrii grzbietu w teście Adamsa i w badaniu plurimetrem Rippsteina u dzieci i młodzieży w dziesięcioletniej obserwacji. IX interdyscyplinarny Kongres Naukowy „ Skoliozy idiopatyczne- współczesne zasady diagnostyki i leczenia. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2008; 11(3):22-22. Praca wyróżniona.
 • Kluszczyński M, Kubacki J, Czernicki J.: Ocena przydatności dwóch metod badania postawy ciała na podstawie pomiaru płaszczyzny grzbietu – fotogrametrycznie i plurimetrem Rippsteina u dzieci i młodzieży starszej. IX interdyscyplinarny Kongres Naukowy „ Skoliozy idiopatyczne- współczesne zasady diagnostyki i leczenia. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2008; 11(3):22-23.
 • Kluszczyński M, Czernicki J.: Ocena plurimetryczna zmian krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci i młodzieży mierzonych w 10 letniej obserwacji. X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy ” Przewlekłe zespoły bólowe narządu Ruchu u młodzieży i młodych dorosłych”. Warszawa. 19-20.11.2011.
 • Kluszczyński M, Czernicki J .: Analysis of changes in selected characteristics in many years of observation of children and adolescents with postural deformities.. 9th Biannual Scientific Meeting IRSSD – International Research Society of Spinal Deformities 01-04 lipca . Research into Spinal Deformities 8. Poznań. 2012:
 • Kluszczyński M, Grabara M, Soluch-Egeman D, Różycka M, Serwan P, Drobnikowska P, Kluszczyńska K, Chowaniec A.: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem po urazie wielonarządowym w oddziale rehabilitacji neurologicznej. VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Współczesne Kierunki Rehabilitacji Po Urazach Wielonarządowych. Poznań, 5-7 Wrzesień 2013.
 • Kluszczyński M, Kluszczyńska A, Szyjka M, Kluszczyński A, Siwik P.: Ocena wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa leczonych w poradni rehabilitacyjnej. VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Współczesne Kierunki Rehabilitacji Po Urazach Wielonarządowych. Poznań, 5-7 Wrzesień 2013.
 • Kluszczyński M, Kluszczyńska A, Kluszczyński A, Raczkowski J, Siwik P.: Evaluation of pelvis asymmetry and lower limb functional shortening in a cohort of children re-examined after a ten- year observation. International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. SOSORT. Wiesbaden, 8-10 May 2014.
 • Kluszczyński M, Kluszczyński A, Mąkosa G, Kluszczyńska A. : Propozycja algorytmu postępowania profilaktyczno-terapeutycznego PiLS u dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa. XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh) –Zamość, 11-13 września 2014r.
 • Kluszczyński M, Wąsik J. Kluszczyńska A, Kluszczyński A.: Ocena wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa leczonych w poradni rehabilitacyjnej. Międzynarodowa Konferencja naukowa .Physiotherapy and Health Activity. Katowice, 26-27 Listopada 2014.
 • Kluszczyński M, Wąsik J, Kluszczyński A, Mąkosa G, Kluszczyńska A. Motow-Czyz M : Propozycja algorytmu postępowania profilaktyczno-terapeutycznego PiLS u dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Międzynarodowe Dni Rehabilitacji . Rzeszów. 7-9 luty 2015. Praca wyróżniona
 • Kluszczyński M, Kluszczyński A, Kluszczyńska A. Mąkosa G, Wasik J, Motow-Czyż M : Propozycja algorytmu postępowania profilaktyczno-terapeutycznego PiLS u dzieci w wieku 6-12 lat zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa. XXI Międzynarodowe Dni Inwalidy ( MDI) Zgorzelec. 20-21 marzec 2015.
 • Kluszczynski M, Kluszczynska M, Jacek Wasik, Marta Motow-Czyż, Kluszczynski A.: Magnitude of the Cobb angle on an X-ray in relation to the corpus rotation angle in children who come to the “Troniny” Scoliosis Treatment Centre. International Conference on Conservative Management of spinal Deformities, 10th SOSORT Annual Meeting. Katowice. May 7-9, 2015.
 • Kluszczyński M. Częstość występowania asymetrii grzbietu i asymetrii miednicy u dzieci w wiek szkolnym z dysplazją stawu biodrowego w okresie noworodkowo-niemowlęcym. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków- Skoliozy. Zaburzenia neurorozwojowe. 11.03.2016. AWF Warszawa.
 • Kluszczyński M., Wasik J., Kluszczyński A., Ortenburger D., Motow-Czyz M. Proposed of the prophylactic-therapeutic algorithm- PaTS (Prevention and Treatment Scoliosis) for children aged 6-12 years old at risk of scoliosis. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sport, rekreacja, zdrowie i jakość życia.  14-15.04.2016 .Uniwersytet P. J. Safarika w Koszycach. Słowacja.
 • Kluszczyński Marek, Kluszczyńska-Gagatek Anna, Kluszczyński Adam, Wąsik Jacek Ortenburger Dorota. Prophylactic and therapeutic algorithm- PaTS (Prevention and Treatment Scoliosis) for children aged 6-12 years old at risk of scoliosis. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji . Katowice 2016.
 • Kluszczyński Marek, Kluszczyńska-Gagatek Anna, Kluszczyński Adam, Wąsik Jacek,, Ortenburger Dorota. Magnitude of the Cobb angle on an X-ray in relation to the corpus rotation angle in children who come to the “Troniny Rehabilitation Treatment Centre. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. 13-15.10. 2016 .Katowice.

Działalność w zakresie Naukowo-Badawczym

 • Uzyskanie patentu w 2016 r na urządzenie lecznicze do rehabilitacji skolioz o nazwie Grawitacyjny Korektor Skolioz – GKS nr. prawa wyłącznego PAT : 222124.
 • Realizowanie badań naukowych w ramach eksperymentu medycznego p.t.
 • „Ocena nowatorskiego programu profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa – „PiLS” – z zastosowaniem urządzenia własnej konstrukcji – Grawitacyjnego Korektora Skolioz (GKS).
 • Na realizację w/w eksperymentu uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Częstochowskiej Izby Lekarskiej 2014r oraz Komisji Bioetycznej Akademii im. Jana Długosza w 2016 r
 • Zgłoszenie wniosku patentowego do – European Patent Office (EPO)- realizowany w ramach Projektu Nr. UDA-POIG.05.04.01-24-097/13-00 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.4 Zarządzanie Własnością Intelektualną, poddziałania 5.4,1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Dotyczy urządzenia do leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa - „Grawitacyjny Korektor Skolioz”.