Fundusze Europejskie Program RegionalnyŚląskieEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek rehabilitacji leczniczej "Troniny"

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 - Informacja o wykonawcy

Rozstrzygnięte

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY ORAZ JEJ CENA

Część I Zamówienia:

nazwa: P.H.U. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
data wpłynięcia: 29-01-2018
cena: 124 000 zł netto
Dnia 6.02.2018 r. wpłynęła pisemna rezygnacja Oferenta P.H.U. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, z wykonania części I Zamówienia. W związku z tym wybrano kolejną ofertę spełniającą wszystkie kryteria kreślone w Zapytaniu Ofertowym:
nazwa: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
data wpłynięcia: 26-01-2018
cena: 125 900 zł netto

Część II Zamówienia:

nazwa: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
data wpłynięcia: 26-01-2018
cena: 92 160 zł netto

Część III Zamówienia:

nazwa: P.H.U. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
data wpłynięcia: 29-01-2018
cena: 249 000 zł netto